Vision och statement

Problemlösaren

När motivet är "fel", är underlaget är "fel", mediet är "fel" och tekniken är "fel" - vad händer då? Hur långt kan jag komma utan att falla för mina egna fördomar om vad som är "rätt"? När gäller mina begränsningar? Hur uttrycker sig dessa och vad händer när jag lär mig nytt och tar mig förbi dessa?

De här frågorna driver mig. I det vanliga livet såväl som i måleriet.

Jag älskar att arbeta i sand och måla på duk för att skapa en mellanfigur mellan skulptur och måleri.

Linjer, former, färg, komposition och textur är viktiga element, men Processen - samspelet mellan mina händer, hjärna och allt som är jag - det är skapelsen.

Jag är en del av den kreativa processen och det mest fascinerande av allt är att betraktaren blir en del av skapandet.

Detta driver mig i måleri såväl som i det vanliga livet.

Jag älskar att arbeta med mina changelings, bläck på blank, hård och icke absorberande yta.

Likt ett barn kan jag sätta det som är viktigast för mig i fokus och förminska det jag inte tycker är intressant. Jag kan bli besatt av att beräkna vinklar och former utan att bry mig om interaktionen mellan dem. Jag vill ibland bli så abstrakt att det bara återstår för betraktaren att tolka eller inte tolka bilden. Jag tycker det är intressant att våga "förstöra" en bild för att kunna utmana mig själv och se resultatet i den processen.

Modet och styrkan att våga och att ta sig igenom är centralt för mig. Inte vara etiketterad, att vara så äkta som det går. Jag vill bidra med ljus, energi och ett positivt och känslomässigt uttryck, även om ämnet är svårt eller oåtkomligt.

Detta driver mig framåt.

Jag målar ännu så länge i akryl, olja, tusch, bläck, förgyllning. Arbetar med alla slags olika medier, som till exempel sand.